VELETRH EXPOMIN

V dubnu se uskutečnil největší latinskoamerický veletrh Expomin. A RETEX byl u toho.

Pan generální ředitel Robert Šimek a manažer strategického rozvoje Ján Krivda vyrazili v dubnu 2023 na největší latinskoamerický veletrh zaměřený na těžební průmysl a infrastrukturu – Expomin v Chile (stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky při pobřeží Tichého oceánu).

RETEX zde prezentoval řešení, která pomůžou v boji s hlukem, jenž provází jak práci horníků, tak i dopravu vytěženého materiálu. A součástí expozice firmy byly i materiály pro výstavbu těžební infrastruktury, případně i pro sanaci krajiny po těžbě. Je důležité opět zdůraznit, že všechny naše výrobky, které RETEX na těchto veletrzích prezentoval, jsou recyklované a vycházejí z principů cirkulární ekonomiky. Velký dík za podporu při organizaci prezentace naší firmy patří chilské pobočce organizace Czechtrade.

Napište nám o jakou pozici máte zájem